Διατομίτης

Διατομίτης: Ο Αργιλούχος Διατομίτης της εταιρίας ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. εξορύσσεται από επιλεγμένες περιοχές στην Θεσσαλία και αποτελεί φυσικό μείγμα διατομίτη και αργίλου σε αναλογία περίπου 50%-50%.

Αποτελεί ένα απολύτως φυσικό προϊόν, μη τοξικό, μη διαβρωτικό, ανθεκτικό στα οξέα, απολύτως ακίνδυνο που το μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου.

Διατομίτης

Διατομίτης, είναι παρόμοιος από άποψη γεωλογικών συνθηκών και σύστασης με τους Δανέζικους αργιλούχους διατομίτες που είναι παγκοσμίως γνωστοί (moller) για τις πολλαπλές χρήσεις τους στη βιομηχανία, γεωργία και κτηνοτροφία λόγω της μεγάλης απορροφητικής ικανότητας τους (εξορύσσονται στα νησιά Fur, Mors και Nordsalling της Δανίας.

Το κριτήριο για την απορροφητικότητα είναι το ανάπτυγμα της επιφανείας των κόκκων, το οποίο είναι 53,4 m2/gr, ελαφρώς μεγαλύτερο από τους Δανέζικους Διατομίτες, οι οποίοι είναι περί το 50 m2/gr (ανάλυση Εθνικού Κέντρου Τεχνολογίας και Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ).

Εφαρμογές του αργιλούχου διατομίτη

  • Σαν φορέας ενεργών συστατικών στη βιομηχανία ζωοτροφών
  • Για την απορρόφηση και κομποστοποίηση λυμάτων
  • Υλικό στρωμνής για απόσμηση — Υγιεινή
  • Στα σιλό ζωοτροφών για την αποφυγή συσσωματώσεων

Η δομή του διατομίτη είναι αυτή που του προσδίδει τις ιδιότητες που τον κάνουν πολύτιμο. Διαθέτει μεγάλο ανάπτυγμα επιφανείας κόκκων, υψηλό πορώδες, απορροφητικές και θερμοηχομονωτικές ιδιότητες.

Τονίζεται ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΩΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ.

Πιο συγκεκριμένα, ο αργιλούχος διατομίτης της Όλυμπος Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο αργιλούχος διατομίτης της εταιρείας μας προέρχεται από ιδιωτικό λατομείο.

Οι αργιλούχοι διατομίτες του συγκεκριμένου χώρου αποτελούνται από κελύφη δισκοειδών και κυλινδρικών διατόμων συνιστάμενα από άμορφο SiO2 (Opal-A) και από αργίλους της ομάδας του Σμεκτίτη και Ιλλίτη, με αναλογία διατομιτών προς αργίλους ~60/40.

Ιδιαίτερα τονίζεται το μεγάλο ανάπτυγμα επιφανείας των κόκκων του (53,4m2/gr – ΕΚΕΤΑ) πράγμα που τον καθιστά εφάμιλλο του παγκοσμίως γνωστού για της εφαρμογές του Δανέζικου αργιλούχου διατομίτη (Moler).

Ποιοτικά, το υλικό μας είναι κατάλληλο τόσο για θερμοηχομονωτικά δομικά στοιχεία, ελαφροβαρή αδρανή (LWA) όσο και για βιομηχανικά απορροφητικά όπως επιβεβαιώθηκε από έρευνες σε ημιβιομηχανική κλίμακα (pilot plant, βλ. Ε & Α).

Περαιτέρω έρευνες απέδειξαν τη δυνατότητα εφαρμογών του υπέρλεπτου προϊόντος -20 μικρά που παράγουμε σαν συστατικό γεωργικών εδαφοβελτιωτικών σκευασμάτων αλλά και γενικότερα ως πηγή απορροφήσιμου άμορφου διοξειδίου του Πυριτίου για γεωργικές εφαρμογές αλλά και άλλες χρήσεις όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω στην αντίστοιχη ενότητα.

Στην ενότητα «Έρευνα & Ανάπτυξη» ,μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες τόσο για την ποιότητα του υλικού μας όσο και την έρευνα που έχει διεξαχθεί σε αυτό τον τομέα από την εταιρεία ΌΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.

Διατομίτης

Διατομίτης Διαθεσιμότητα προϊόντος

Οι αργιλούχοι διατομίτες διατίθενται σε δύο κοκκομετρίες

  • Σκόνη κοκκομετρίας -50 μικρά
  • Υπέρλεπτη σκόνη κοκκομετρίας-20 μικρά

Διατίθεται ενσακισμένο σε χάρτινους σάκους των 15Kg επί παλετών ή σε Big-Bags.

Διατομίτης - Πούδρα
Διατομίτης - Πούδρα

ΕΡΕΥΝΑ

Η Όλυμπος Α.Ε. είναι από τις λίγες εταιρείες του χώρου όπου πέρα από την παραγωγή και διάθεση διατομίτη δραστηριοποιείται έντονα και στον τομέα της έρευνας επάνω στις χρήσεις του Ελληνικού διατομίτη. Περισσότερες λεπτομέρειες όσων αφοράν την έρευνα που έχει διεξάγει η εταιρεία ΌΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. επάνω στο διατομίτη θα βρείτε στην ενότητα «Έρευνα & Ανάπτυξη».

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΔΙΑΤΟΜΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.

Ο αργιλούχος διατομίτης της Θεσσαλίας με μια περιεκτικότητα μέσου δείγματος σε διάτομα (Opal A) 40% (καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μ. Σταματάκης) καταλαμβάνει τεράστιες εκτάσεις και τα οικονομικά αποθέματα για οποιαδήποτε από τις διεθνείς γνωστές χρήσεις είναι πρακτικώς απεριόριστα.

Η εισαγωγή στην Ελλάδα διατομιτών (διάτομα 80-90%) για γεωργική χρήση εντομοκτόνα, εντομοαπωθητικά, χρήση μέσα στα σιλό σιτηρών ως εντομοκτόνα, ήταν το κίνητρο για την ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ να ξεκινήσει την έρευνα για το κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό διαχωρισμό των αργίλων και λοιπών μη διατομικών ορυκτών (άστριοι, χαλαζίες κ.λ.π.) με στόχο να παραχθεί ένα προϊόν διατομίτη με μια περιεκτικότητα σε διάτομα (opal A) 80-90% ξεκινώντας με πρώτη ύλη με 40% περιεκτικότητα διατόμων.

Η μέθοδος έπρεπε να είναι φυσική, (θραύση, αποσυσσωμάτωση με θέρμανση, αεροδιαχωρισμοί), με αποκλεισμό προσθήκης χημικών.
Έγιναν περίπου εκατό δοκιμές σε βιομηχανική κλίμακα που διήρκησαν 2,5 μήνες. Οι δοκιμές έγιναν στην μονάδα της ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ στο διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018 με θραύση, αποσυσσωμάτωση με θέρμανση, συνδυασμό αεροδιαχωρισμών. Κάθε ομάδα δοκιμών αξιολογείτο με λήψη φωτογραφιών στο SEM X2000 για να γίνουν οι αλλαγές των μεταβλητών για την εκτέλεση της επόμενης ομάδας δοκιμών.

Οι λήψεις έγιναν από το Εθνικό Κέντρο Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, το οποίο και ευχαριστούμε δημόσια για την εξαίρετη συνεργασία, που για μας ήταν εξοικονόμηση χρόνου, πράγμα πολύ σημαντικό σε περίπτωση έρευνας σε βιομηχανική κλίμακα.
Η τελική αξιολόγηση έγινε με επιλογή πέντε δειγμάτων βάσει των φωτογραφιών στο SEM, τα οποία αξιολογήθηκαν με XRD (Opal A) στο εργαστήριο του τομέα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών από τον καθηγητή κ. Σταματάκη.

Η περιεκτικότητα σε διάτομα (opal A) κυμάνθηκε μεταξύ 66% και 76% (πρώτη ύλη 40% διάτομα). Η προσπάθεια εμπλουτισμού θα συνεχισθεί με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία, αλλά με διαφορετικό τρόπο αποσυσσωμάτωσης των διατόμων με τα ξένα ορυκτά και διαφορετικούς συνδυασμούς αεροδιαχωρισμών.
Παράλληλα είναι υπό εκτέλεση έρευνα για τον προσδιορισμό της εντομοκτόνου ικανότητας από το εργαστήριο εντομολογίας της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστη-μίου Θεσσαλίας (καθηγητής κ. Χ. Αθανασίου).και φυσικά η εξέλιξη της έρευνας εμπλουτισμού θα εξαρτηθεί και από τα αποτελέσματα της.

Η έρευνα αυτή για την εντομοκτονία χρηματοδοτείται ιδιωτικά από την ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ με βάση σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή από το Facebook.