Κτηνοτροφικές χρήσεις διατομίτη

Απορροφητικό για πάσης φύσεως υγρά, λύματα για την ασφαλή απομάκρυνση τους με ταυτόχρονη αποσμήση τους.

Το μείγμα διατομιτών και αργίλων είναι παγκοσμίως δοκιμασμένο για την πολύ μεγάλη απορροφητική τους ικανότητα (π.χ. Δανέζικο moller).

 Ως υλικό στρωμνής στις κτηνοτροφικές μονάδες όπου απορροφά τις οσμές, αλλά και την υγρασία διατηρώντας ένα υγιεινό περιβάλλον.

Επίσης, για την μίξη με τα περιττώματα των ζώων και την υγιεινή απομάκρυνσή τους.

Στη βιομηχανία ζωοτροφών ή και σε μεμονωμένους αγρότες ως φορέας με απορρόφηση λιπών, μολασσας, βιταμινών, υγρών προσθέτων κ.λπ.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εκεί όπου το περιβάλλον είναι όξινο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαρμαρόσκονη.

Στα σιλό ζωοτροφών για την αποφυγή συσσωματώσεων.

Και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι αργιλούχοι διατομίτες είναι απολύτως φυσικά προϊόντα που εξορύσσονται σε ορισμένες περιοχές του κόσμου (όπως π.χ. στα νησιά Fur, Mors και Nordsalling της Δανίας) και έχουν αποδείξει την ωφελιμότητα τους όταν προστίθενται στο σιτηρέσιο των ζώων, όπου βελτιώνουν την λειτουργία του γαστρεντερικού τους συστήματος.