Εργαστηριακή Μελέτη Εντομοκτονίας

Με την από 6/9/2018 Σύμβαση η ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Βιομηχανικά Ορυκτά ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονίας Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Καθηγητής κ Χ. Αθανασίου την Εργαστηριακή Μελέτη εντομοκτονίας σε silo αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων του Διατομίτη και του Ζεόλιθου που εξορύσσει σε αντίστοιχα αδειοδοτημένα Λατομεία της και επεξεργάζεται στη Βιομηχανική μονάδα της στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης.

Κελύφη δισκοειδών και κυλινδρικών διατόμων συνιστάμενα από άμορφο SiO2 όπως φαίνονται σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Κελύφη δισκοειδών και κυλινδρικών διατόμων συνιστάμενα από άμορφο SiO2 όπως φαίνονται σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Σύγκριση των ποσοτήτων προσκολλημένης γης διατόμων σε σώμα S. oryzae
Σύγκριση των ποσοτήτων προσκολλημένης γης διατόμων σε σώμα S. oryzae
Σύγκριση των ποσοτήτων προσκολλημένης γης διατόμων σε σώμα T. confusum
Σύγκριση των ποσοτήτων προσκολλημένης γης διατόμων σε σώμα T. confusum

Η Έρευνα (συγκριτική με εισαγόμενα παρεμφερή προϊόντα) διήρκεσε 18 μήνες και υποβλήθηκε η τελική έκθεση από την οποία συμπεραίνεται ότι τα προϊόντα της Εταιρείας Διατομίτης (δείγμα Νο 5 και δείγμα Νο 6 που είναι εμπλουτισμένα σε διάτομα με ειδική επεξεργασία θέρμανσης και αεροδιαχωρισμού ) ως και ο Ζεόλιθος (ξήρανση και θραύση σε μύλο iron free) είναι εφάμιλλα και σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεσματικότερα των εισαγόμενων προϊόντων αναφορικά με την εντομοκτόνο δράση σε silo σιτηρών κλπ.

Επιφάνεια επιπασμένη με την γη διατόμων και είκοσι ενήλικα άτομα T. confusum
Επιφάνεια επιπασμένη με την γη διατόμων και είκοσι ενήλικα άτομα T. confusum
Εκτροφές T. confusum σε μαλακό βιολογικό αλεύρι σίτου.
Εκτροφές T. confusum σε μαλακό βιολογικό αλεύρι σίτου.
500 g μαλακού σιταριού, επιπασμένο με γη διατομιτών σε γυάλινα βάζα Quattro Stagioni του 1 λίτρου.
500 g μαλακού σιταριού, επιπασμένο με γη διατομιτών σε γυάλινα βάζα Quattro Stagioni του 1 λίτρου.

Επισημαίνεται ότι η αντικατάσταση των χημικών εντομοκτόνων που έρχονται σε κατ ευθείαν επαφή με τρόφιμα, με φυσικά ορυκτά είναι πολύ σημαντικός παράγων στην αλυσίδα των διεργασιών της Βιολογικής Γεωργίας. 

Η χρηματοδότηση του ερευνητικού αυτού προγράμματος έγινε από την ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ χωρίς οποιουδήποτε τύπου επιδότηση.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλη την έρευνα πατώντας εδώ.

Leave a comment