Ξηρή διαβαθμισμένη ελαφρόπετρα

Ξηρή διαβαθμισμένη ελαφρόπετρα: διαπιστώνοντας την έλλειψη στην αγορά ελαφρόπετρας ξηρής και διαβαθμισμένης σε διάφορα κοκκομετρικά κλάσματα, αλλά και λειοτριβημένης (-45μικρά) η ΌΛΥΜΠΟΣ προσφέρει ήδη στην αγορά τα παραπάνω προϊόντα, με πρώτη ύλη ελαφρόπετρα από το Γυαλί της Νισύρου, για κατασκευαστικές χρήσεις αλλά και για το πλήθος των άλλων γνωστών χρήσεων της διαβαθμισμένης κοκκομετρικά ελαφρόπετρας, κυριότερες των οποίων είναι η κατεργασία του πόσιμου νερού, ο καθαρισμός υγρών αποβλήτων, η προκατεργασία για την αντίστροφη όσμωση κατά την αφαλάτωση του θαλάσσιου νερού (SWRO), για φιλτράρισμα του νερού στα ιχθυοτροφεία, σε cosmetics κ.λπ.

Ελαφρόπετρα

Ελαφρόπετρα: Ειδικά για τη βιομηχανία χρωμάτων αλλά και ως filler – extender για τις συνθέσεις με ελαστικό η ΌΛΥΜΠΟΣ προσφέρει την κοκκομετρία -20 μικρά.

Όσον αφορά το κατασκευαστικό τομέα, έχουν γίνει πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες στο εργαστήριο Δομικών Υλικών του ΑΠΘ, όπως αυτές αναφέρονται στην ενότητα «Έρευνα & Ανάπτυξη».

Τέλος, στο τομέα των κονιαμάτων με θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες πρέπει να αναφερθεί το LimeStrong της Hess που έχει τεράστια εξάπλωση στις ΗΠΑ (www.limestrongfinish.com). Πρόκειται για ένα απλό μίγμα λεπτοαλεσμένης ελαφρόπετρας + νερό χωρίς τσιμέντο, που εφαρμόζεται για εξωτερικούς μονωτικούς σοβάδες με χαμηλό κόστος και με δυνατότητα προσθήκης χρώματος και επιλογής της υφής (χονδρόκοκκο, λεπτόκοκκο).

Πέραν της λεπτοαλεσμένης ελαφρόπετρας (-45μ.) η οποία αντιδρά με την υδράσβεστo ελαφρόπετρα σε χονδρύτερη κοκκομετρία 0-2mm συμμετέχει και ως αδρανές στο παραπάνω κονίαμα.

Ξηρή διαβαθμισμένη ελαφρόπετρα
Ξηρή διαβαθμισμένη ελαφρόπετρα
Ξηρή διαβαθμισμένη ελαφρόπετρα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΞΗΡΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑΣ

Οι κοκκομετρίες που διατίθενται κατά παραγγελία είναι:

Σε κονιώδη μορφή Σε κοκκώδη μορφή
0 – 200 μικρά 0,1 – 0,3 mm
-45 μικρά 0,1 – 0,4 mm
-20 μικρά 0,2 – 0,5 mm
0,4 – 1,0 mm
0,8 – 1,3 mm
1,2 – 2,4 mm
2,0 – 3,5 mm