Χαλαζίας σε κόκκους

Η εταιρεία Όλυμπος Βιομηχανικά ορυκτά Α.Ε. είναι η μοναδική καθετοποιημένη παραγωγός στην Ελλάδα χαλαζία  σε κόκκους και πούδρα,  χαλαζιακής άμμου για φίλτρα πισινών, χαλαζίτη σε κόκκους και άμμο για διάφορες βιομηχανικές χρήσεις.

Ο χαλαζίας απαντάται υπό τύπων πηγματικών χαλαζιακών φλεβών, μέσα σε σχιστολίθους, σε διάφορες περιοχές της Χώρας αλλά τα οικονομικώς εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα είναι ελάχιστα και η εταιρεία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Κιλκίς.

Τα κοιτάσματα του χαλαζίτη είναι μεταμορφωσιγενή και ανήκουν γεωλογικά στη σειρά του Εξαμιλίου (Ν. Θεσ/κης) εκτεινόμενα σε διάφορες περιοχές του νομού Θεσ/κης και Κιλκίς.

Η τυπικη χημική ανάλυση του χαλαζία και του χαλαζίτη είναι:

ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΧΑΛΑΖΙΤΗΣ
SiO2 99,00% SiO2 min 95,00%
Fe2O3 max 0,15% Fe2O3 max 0,5%
Al2O3 0,30% Al2O3 2.5%
CaO 0,02% CaO 0,02%
Na2O 0,01% Na2O 0,01%
K2O 0,01% K2O max 1,00%
TiO2 0,00% TiO2 0,00%
L.O.I max 0,25% L.O.I max 0,25%

Τα εξορυσσόμενα ορυκτά  μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της Όλυμπος Α.Ε. όπου γίνεται η θραύση, έκπλυση, ξήρανση και κοσκίνιση.

Από την κοσκίνιση παράγονται διάφορα κοκκομετρικά κλάσματα χαλαζία (0,1-0,3mm, 0,3-1,2mm, 1,2-2,4mm, 0,3-0,8mm, 0,4-2,4mm, 3-7mm κ.α) και χαλαζίτη (0,1-0,3mm, 0,3-1,2mm , 3-7mm κ.α).

Στην γκάμα των προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνεται χαλαζίας -75μm, ο οποίος παράγεται σε iron-free πετρόμυλους προς αποφυγή μολύνσεως του προϊόντος από σίδηρο και χρώμιο.

Χαλαζιακή άμμος
iron-free μύλος άλεσης

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ

Ο χαλαζίας και ο χαλαζίτης διατίθενται σε σάκους των 25 kg και σε μεγασάκους (Big Bags) των 1200kg στα διάφορα κλάσματα.

ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ
ΧΑΛΑΖΙΑΣ Μ 1,2-2,4