Ανακοίνωση της ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ για τον ζεόλιθο σε πούδρα

10/6/2019

 

Σχετικά με τον λεπτοαλεσμένο Ζεόλιθο -20μ (πούδρα) το οποίο παράγουμε, πληροφορούμε τα παρακάτω:

– Με Σύμβαση που έχει υπογράψει η Εταιρία μας την 06/09/2018 με την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εξελίσσεται έρευνα αναφορικά με τις εντομοκτόνες ιδιότητες του Ελληνικού Ζεολίθου (Έβρος) στο Εντομολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου με ενθαρρυντικά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. – Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων θα υποβάλλουμε όλα τα κατά Νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά για την λήψη της αδείας ως φυτοπροστατευτικό (ψεκασμοί).

– Μέχρι την έκδοση της παραπάνω Αδείας ΔΕΝ συνιστούμε, ΔΕΝ διαφημίζουμε και ΔΕΝ διαθέτουμε την ως άνω πούδρα ζεολίθου ως φυτοπροστατευτικό για ψεκασμούς. – Διαθέτουμε το ως άνω προϊόν για άλλες χρήσεις όπως π.χ. στο βιοαέριο, pellets, φίλτρα κ.α., αναγράφοντας πάντα πάνω στο σχετικό τιμολόγιο ότι δεν είναι φυτοπροστατευτικό, δεν είναι εντομοκτόνο και ενδείκνυται για ριζόπότισμα. – Ελπίζουμε και είναι φιλοδοξία μας να διαθέσουμε στην αγορά την πούδρα ζεολίθου -20μ που παράγουμε σαν ένα καθαρό, απολύτως φυσικό και απαλλαγμένο χημικών προσθέτων φυτοπροστευτικo, εφόσον και όταν αδειοδοτηθούμε.

Για την ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.

Γιώργος Γεωργιάδης

Μεταλλειολόγος ΕΜΠ

Δρ Χημικός Μηχανικός

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Leave a comment